Lønn

Posted on

Lønnsområdet er et veldig viktig område for din bedrift. Det er også et omfattende og komplisert område i stadig forandring. Mange bedrifter er heller ikke klar over at de ofte benytter feil timeantall for overtid ihht lovverket og legger derved unødige begrensninger på bedriften. Våre tjenester på dette området oppfyller de krav som myndighetene og bransjeorganisasjonene har satt. Vi håndterer alt fra faste data på hver ansatt frem til fortløpende utsendelse av lønnsslipper til lønns- og trekkoppgaver i slutten av året.  Vi har også ferdige løsninger for web-timeregistrering.

Viktige momenter på lønnsområdet er:

  • Avtaler
  • Sykefravær og statistikker
  • Timeregistrering og lønnsunderlag
  • Avlønning med lønnsslipper
  • Elektronisk betaling/remittering
  • Terminoppgaver
  • Lønns- og trekkoppgaver
  • Planlegging
  • Forsikringer
  • Rapporter

Tjenesten omfatter også bistand ved ansettelser, sykefraværsstatistikker og oppfølging av sykemeldte. Vi tilbyr også ferdige rutiner, maler, personalhåndbok og systemer for registrering av timer og bemanningsplaner. Ønsker du planer og systemer via web eller på annen elektronisk form, kan vi tilpasse det meste.

Kontakt oss for mer informasjon på: info@lundi.as