Rapportering

Posted on

Lundi.as leverer ferdige rapporer til deg til avtalt tid. Deltar på styremøter eller ledermøter og presenterer rapportene. Har du tilgang til Internett, har du som vår kunde også mulighet via kundeportalen å få presentert regnskapet med rapporter, nøkkeltall og diagrammer, uavhengig av oss. Vi forsøker alltid å sette opp de rapportene du og din bedrift har behov for, skulle det være behov for spesialtilpasninger, gjør vi det også. Har du prosjekter du ønsker analysert i forhold til risiko eller avkastning, ønsker verdivurdering eller selskapsgjennomganger er dette noe vi også har god erfaring innen. 

Viktig rapporter til deg er:

 • Hovedbok
 • Kunde-/leverandørreskontro med transaksjoner
 • Balanse-/resultatrapport
 • Grafiske rapporter
 • Nøkkeltallsrapporter
 • Drill-down ned til skannet bilag (opsjon: enten via Paperless, Cantor web-rapportering eller via Tripletex)
 • Avdeling, prosjekt eller kostnadssteder
 • Skreddersydde rapporter
 • For- og etterkalkyler koblet til regnskapssystem
 • Business intelligence: rapportering på tvers av organisasjonen for enklest og best mulig oversikt.

Du har også mulighet for:

 • Overføring av transaksjoner til Excel eller annet format.
 • Å utveksle filer direkte med våre ansatte eller direkte inn i våre systemer..

Kontakt oss for mer informasjon på: info@lundi.no