Lundi.as råd og regnskap – alt på ett sted!

Posted on

Lundi as – en strategisk samarbeidspartner som kan bidra til å utvikle din bedrift, konsept, idé eller skape vekst, bedre lønnsomhet, finansiering eller produktivitet. Vi har også et omfattende rådgivningsprogram og tilbyr komplette tjenester innen coaching, forretningsutvikling, prosjektanalyser, oppkjøp/salg, regnskap, lønn og rapportering.

Følg oss også på Facebook: http://www.facebook.com/lundi.as 

Vi leverer komplette regnskapstjenester basert på bransjens standard «God regnskapsførerskikk ved ekstern regnskapsførervirksomhet». Vi leverer det du ønsker ferdig avstemt og med de rapportene som gir deg og din bedrift et nødvendig styringsverktøy.

Rådgivning: Lundi.as gir deg råd for en lønnsom fremtid. Visste du at vi kan tilby mer enn regnskapstjenester? Vi leverer både bedriftsrådgivning, økonomisk rådgivning og bistand ved forretningsutvikling, strategiarbeid og gjennom endringsledelse ved snuoperasjoner. I tillegg tilbyr vi nå også en utstrakt rådgivning mot Europa gjennom vårt kontor i Tyskland.

Rapportering: Lundi.as leverer ferdige rapporer til deg til avtalt tid. Deltar på styremøter eller ledermøter og presenterer rapportene. Har du tilgang til Internett, har du som vår kunde også mulighet via kundeportalen å få presentert regnskapet med rapporter, nøkkeltall og diagrammer, uavhengig av oss. Vi forsøker alltid å sette opp de rapportene du og din bedrift har behov for, skulle det være behov for spesialtilpasninger, gjør vi det også. Har du prosjekter du ønsker analysert i forhold til risiko eller avkastning, ønsker verdivurdering eller selskapsgjennomganger er dette noe vi også har god erfaring innen.

Lønn og timeregistrering: Lønnsområdet er et veldig viktig område for din bedrift. Det er også et omfattende og komplisert område i stadig forandring. Mange bedrifter er heller ikke klar over at de ofte benytter feil timeantall for overtid ihht lovverket og legger derved unødige begrensninger på bedriften. Våre tjenester på dette området oppfyller de krav som myndighetene og bransjeorganisasjonene har satt. Vi håndterer alt fra faste data på hver ansatt frem til fortløpende utsendelse av lønnsslipper til lønns- og trekkoppgaver i slutten av året.  Vi har også ferdige løsninger for web-timeregistrering.