Om oss

Posted on

Lundi.as ble etablert i 1986 av Thor Lund og Roar Lund som et familieeid investerings-, utviklings- og administrasjonsselskap. Siden den tid har selskapet utviklet og bistått mange norske selskaper ved siden av deltakelse i ulike prosjekter og utviklet konsepter som har blitt videreført gjennom andre selskaper. Selskapet er i dag involvert i en rekke selskaper innen utvalgte bransjer som:

  • IT/IKT
  • Kommunikasjon
  • Bilbransjen
  • Detaljhandel/varehandel
  • Elektroinstallasjon
  • Eiendom
  • Energi
  • Offentlig virksomhet
  • Produksjon/treforedling
  • Transport/spedisjon/logistikk
Roar Lund er daglig leder og arbeider som senior rådgiver og autorisert regnskapsfører (senior advisor and certified accountant.)

Roar Lund er daglig leder og arbeider som senior rådgiver og statsautorisert regnskapsfører (senior advisor and certified public accountant.)

Selskapet har en solid økonomi og er en meget seriøs aktør med et bredt kontaktnettverk og utstrakt samarbeid for å sikre at vi kan være totalleverandør overfor enhver klient uavhengig av størrelse. Vi tilbyr i dag en rekke tjenester vi har spesialisert oss som ledelse, planlegging, administrasjon, økonomi, regnskap, lønn/personal, skatt, merverdiavgift, grenseproblematikk, prosjektstyring/-ledelse mv. Vi er gjerne med fra starten og organiserer alt fra etablering, finansiering til ferdig selskap i drift. Vi påtar oss også gjerne ulike roller enten fast eller i en interimsperiode. Dette kan være i styret som styreleder eller styremedlem eller i administrasjonen som daglig leder/adm. dir, økonomisjef, regnskapssjef mv. Selskaper som opplever stagnasjon eller ser at de må endres, er alltid spennende og utfordrende. Vi trives godt i ulike miljøer og omgivelser – kontakt oss i dag, så kan vi gå igjennom hva vi kan bidra med for deres virksomhet, konsept eller forretningsidé.Firmaet er i dag lokalisert i moderne kontorer i Kaserna i historiske omgivelser på Fredriksten festning i Halden som kanskje nå er mest kjent for sine store konserter, operaforestillinger og ikke minst programmet «Allsang på grensen» . Nærmere vegbeskrivelse, finner du her….