Regnskap

Posted on

Lundi.as leverer komplette regnskapstjenester basert på bransjens standard «God regnskapsførerskikk ved ekstern regnskapsførervirksomhet». Vi leverer det du ønsker ferdig avstemt og med de rapportene som gir deg og din bedrift et nødvendig styringsverktøy.

 

Våre regnskapsprodukter omfatter:

 • Regnskapsførsel
 • Avstemming og dokumentasjon
 • Remittering
 • Elektronisk dokumentbehandling
 • Rapportering
 • Årsoppgjør og selvangivelsesdokumenter
 • Andre offentlige oppgaver
 • Budsjett og analyser
 • Lovpålagt styrerapportering
 • Utvidet styrerapportering
 • Regnskap på web

Kontakt oss for mer informasjon på: info@lundi.as